Кръгъл екран

  • Кръгъл вибриращ екран

    Кръгъл вибриращ екран

    Вибриращият екран е използването на възбуждане на вибратора, произведено от възвратно-постъпателната вибрация и работа.Горното ротационно тегло на вибратора кара повърхността на екрана да произвежда равнинни циклотронни вибрации, докато долното ротационно тегло кара повърхността на екрана да произвежда конична ротационна вибрация, а комбинираният ефект кара повърхността на екрана да произвежда комбинирана ротационна вибрация.Вибрационната му траектория е сложна пространствена крива.